Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών (ανανεωμένο)

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα υπηρσιακών μεταβολών, το οποίο έχει ως εξής: 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης σε οργανική θέση ή προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. ΠΥΣΔΕ θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης (εντός ΠΥΣΔΕ) μέχρι και την 21η Αυγούστου. Θα γίνει ΠΥΣΔΕ για προσωρινές τοποθετήσεις στις 20 Αυγούστου και για αποσπάσεις στις 28 Αυγούστου (εφόσον βέβαια έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές από το Υπουργείο).
Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και για φορείς, λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Αναλυτικά το έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Έβρου:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκπαιδευτικών για το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οργανικά ανήκοντες στη σχολική μονάδα
Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα στις 30 Ιουνίου 2015. Η πράξη αυτή γίνεται στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων συγκεντρωτικά για όλους. Όσοι εξ αυτών βρίσκονται με απόσπαση σε διάφορες υπηρεσίες και η απόσπασή τους λήγει στις 31 Αυγούστου 2015 καταγράφονται στο πρακτικό και δίπλα στο όνομα τους αναγράφεται η απόφαση απόσπασης. Επομένως στην πράξη αυτή θα καταγραφούν όλοι όσοι κατέχουν οργανική και δίπλα στο όνομά τους θα υπάρχει είτε η υπογραφή τους είτε ο λόγος απουσίας τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με εκπαιδευτικούς που είχαν απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ θα μπορούν να κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας και μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ το σχολικό έτος 2014 -2015
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στις 30 Ιουνίου 2015 στη σχολική μονάδα που είχαν διατεθεί για το σχολικό έτος 2014-2015, τα ονόματα των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής καταγράφονται σε ξεχωριστή πράξη στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αντίγραφα των πράξεων αυτών αποστέλλονται -με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο- αυθημερόν στη Δ.Δ.Ε. Έβρου.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα συμπεριληφθούν και στις θερινές υπηρεσίες της σχολικής μονάδας.
Όσοι είχαν διατεθεί εξ ολοκλήρου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Έβρου (γραφείο 4)

Εκπαιδευτικοί από μετάθεση στην περιοχή του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ
Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν από μετάθεση στην περιοχή του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στις 30 Ιουνίου 2015 στη Δ.Δ.Ε. Έβρου (γραφείο 4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάληψη της υπηρεσίας τους γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ρύθμιση υπεραριθμίας – τοποθέτηση εκπαιδευτικών που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι.
Η ρύθμιση της υπεραριθμίας και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής έγινε στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ (πράξη 15η/26-6-2015). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 30 Ιουνίου 2015, εκτός και εάν δεν τους το επιτρέπει η υπηρεσιακή τους κατάσταση τώρα (αποσπασμένοι σε υπηρεσίες, θέση ευθύνης κ.λ.π).

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις.
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε οργανική θέση θα γίνει σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στις 10 Ιουλίου 2015 και οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Δήλωσης προτίμησης έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00.

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών (για τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση).
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση θα γίνει σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στις 20 Αυγούστου 2015 και οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.
Παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ μέχρι και την 21η Αυγούστου 2015.
Οι αποσπάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στις 28 Αυγούστου 2015 (με την επιφύλαξη ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές από το ΥΠΟΠΑΙΘ).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν (ως Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι) σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ θα υπογράψουν στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Δ.Δ.Ε. Έβρου την πράξη απόλυσης την 1η Ιουλίου 2015 (γραφείο 5) και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί (δυστυχώς) την φυσική τους παρουσία στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Έβρου.

Ο Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου