Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 25/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 25/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Κιουτσούκη, Δόδουλα, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επιλογή υποδιευθυντών στις προκηρυχθείσες θέσεις σχολικών μονάδων Έβρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.11.1/13560/12.10.2018 προκήρυξη – πρόσκληση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ Έβρου.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 19/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, το ΠΥΣΠΕ και το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 19/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019 
2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης 
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
4. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
5. Εξέταση αιτήσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 9/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών
2. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/10/2018


 Συνεδρίασε σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. Έβρου
3. Εξέταση αναφοράς σχετικά με τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

5. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Προ ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών