Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 15/3/2013


Συνεδρίασε σήμερα 15/3/2013, ώρα 10:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη με εξαίρεση τον συν. Κωνσταντινίδη που αντικατέστησε τον συν. Λεμονίδη) με θέματα ημερήσιας διάταξης: