Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 29/2/2016

Συνεδρίασε σήμερα,  29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ (Διευρυμένου) 29/2/2016

Συνεδρίασε σήμερα,  29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μοριοδότηση υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Πέπλου
Μοναδική υποψηφιότητα: Παπαδοπούλου Μακρίνα (ΠΕ11)
Σύνολο μορίων: 12.13

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 18/2/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 18/2/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Κουσινίδης, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόταση για επιλογή προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων

Συνεδρίασε σήμερα, 18/2/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (Αποστολακούδης, Ναλμπάντη, Κακαράκη, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Κουσινίδης, Ταταρίδης) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την επιλογή προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.
Μοναδική υποψηφιότητα ήταν της συν. Μιντσίδου Μαρίας (ΠΕ06) διευθύντριας του Γυμνασίου Πέπλου.