Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Συνερίαση ΠΥΣΔΕ 12/9/2013 με θέμα τοποθετήσεις και αποσπάσεις

Συνεδρίασε σήμερα 12/9/2013 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: τοποθετήσεις και αποσπάσεις συναδέλφων.

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Πίνακας κατάταξης και προτιμήσεων αιτήσεων απόσπασης

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. ο πίνακας κατάταξης των συναδέλφων που ζήτησαν απόσπαση, με τις προτιμήσεις σχολείων που δήλωσαν.
Για να δείτε τον πίνακα ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για τοποθετήσεις/αποσπάσεις (ενημερωμένο)

Συνεδριασε σήμερα Τρίτη 10/9/2013, στις 9:30, το ΠΥΣΔΕ 'Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) με θέμα τοποθετήσεις/αποσπάσεις συναδέλφων.
Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις και οι αποσπάσεις αποκλειστικά των συναδέλφων των ειδικοτήτων ΠΕ02 και ΠΕ03.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσληψη αναπληρωτών (1η φάση: 7/9/2013)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 107 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02, 62 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03, και 15 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Για να δείτε όλα τα ονόματα ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Για να δείτε το δελτίο τύπου ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Από τον Έβρο έφυγαν με απόσπαση 11 συνάδελφοι (6 ΠΕ02, 3 ΠΕ03, 1 ΠΕ04.01, 1 ΠΕ14.04)
και ήρθαν 8 συνάδελφοι (4 ΠΕ02, 2 ΠΕ03, 2 ΠΕ04.01)
Αναλυτικά τα ονόματα των συναδέλφων:

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώθηκαν από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Για να δείτε τις προσωρινές τοποθετήσεις ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ

Από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου (δείτε το έγγραφο ΕΔΩ) παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣ∆Ε Έβρου, να παρουσιαστούν στη ∆.∆.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ για να αναλάβουν υπηρεσία προσωρινά σε σχολείο που θα τους υποδείξει ο ∆/ντης της ∆ιεύθυνσης.

Πρώτη φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (κατά προτεραιότητα)

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πίνακας με τα ονόματα των συναδέλφων που παίρνουν απόσπαση κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Για να δείτε όλα τα ονόματα ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Από τον Έβρο έφυγαν με απόσπαση 14 συνάδελφοι (1 ΠΕ01, 7 ΠΕ02, 2 ΠΕ03, 1 ΠΕ05, 3 ΠΕ19-20)
και ήρθαν 21 συνάδελφοι (2 ΠΕ01, 2 ΠΕ02, 1 ΠΕ05, 5 ΠΕ06, 4 ΠΕ07, 1 ΠΕ09, 1 ΠΕ15, 1 ΠΕ16.01, 4 ΠΕ19-20)
Αναλυτικά τα ονόματα των συναδέλφων:

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/9/2013 (ανανεωμένο)

Συνεδρίασε σήμερα 5/9/2013 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη με εξαίρεση τον συν. Κουσινίδη που τον αντικατέστησε ο συν. Φακούδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κατάταξη εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου ο πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να γίνουν οι προσωρινές τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2013-14.