Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 24/10/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη
3. Έγκριση αναθέσεων: Γ΄ ανάθεσης και ανάθεσης ωρών διδασκαλίας εκτός πλαισίου
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
5. Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 20/10/2017

Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2017, στις 9:30 το Κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Έβρου με θέματα:
1. Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/10/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας εκπαιδευτικών
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 
5. Έγκριση αναθέσεων: Γ΄ ανάθεσης και ανάθεσης ωρών διδασκαλίας εκτός πλαισίου 
6. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
7. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
8. Ανάθεση υπερωριών για κατ’  οίκον διδασκαλία