Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018


Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 9/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών
2. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/10/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/10/2018


 Συνεδρίασε σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. Έβρου
3. Εξέταση αναφοράς σχετικά με τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

5. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Προ ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 27/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς
3. Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού επί των τοποθετήσεων
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για βαθμολογική εξέλιξη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών (τακτικού) για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών
2. Εξέταση αιτήσεων για άδεια εκπαιδευτικού έργου


Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 21/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019 
2. Επιλογή προσωρινών υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
3. Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών στις σχολικές μονάδες όπου δεν υπάρχει υποδιευθυντής 
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
5. Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης σε Διευθυντή 
6. Διόρθωση προϋπηρεσίας μονίμου εκπαιδευτικού

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 21/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, το ΠΥΣΠΕ και το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 14/9/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:45 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
Α. ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ανάθεσης υπερωριών σε δ/ντη σχολικής μονάδας.
Β. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Εξέταση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
3. Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 14/9/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:
 
Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:30 συνεδρίασε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα:
«Εξέταση παραίτησης υποδιευθυντών σχολικής μονάδας»