Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 26/2/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων - Σύνταξη πινάκων εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019
    Α. Ειδικής αγωγής
    Β. Γενικής παιδείας
2. Ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής απασχόλησης
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και άλλων προγραμμάτων
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
6. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 10:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 12/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:00 το Κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Έβρου με θέμα: «Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016.»

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 2/2/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο.

Συνεδρίασε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2018, στις 14:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης.
3. Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού (ως προς τις τοποθετήσεις).
4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας Π.Δ.Ε..
6. Διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ..
7. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.