Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Πού θα παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου κ. Αποστολακούδη, οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 θα παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
Στη συνέχεια, με προφορική εντολή θα παρουσιαστούν στα σχολεία που τοποθετήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, μέχρι να γίνουν οι νέες τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2014-2015.
Οι τοποθετήσεις αυτές (όπως και οι αποσπάσεις) αναμένονται να γίνουν από 4 έως 9 Σεπτεμβρίου.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 20/8/2014

Συνεδρίασε σήμερα 20/8/2014 και ώρα 9:00 π.μ. το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη με εξαίρεση το συν. Λεμονίδη που τον αντικατέστησε ο συν. Κωνσταντινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 4/8/2014

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κενές οργανικές θέσεις

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι κενές οργανικές θέσεις, όπως προέκυψαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, που θα διεκδικήσουν οι αιτούντες βελτίωση θέσης, όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και οι μετατιθέμενοι (στο παρελθόν μιλούσαμε και για νεοδιόριστους!!!).


Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΠΥΣΔΕ)

Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του ΠΥΣΔΕ, είναι να χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε συναδέλφους.
Με τη νέα σχολική χρονιά οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν άδεια, θα πρέπει να υποβάλουν την παρακάτω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.