Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 27/5/2011

Την Παρασκευή 27/5/2011 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΔΕ - συμβουλίου επιλογών

Με αποκλειστική προθεσμία από 25-5-2011 μέχρι και 2-6-2011 καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου - συμβουλίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 27/5/2011

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, κάλεσε τα μέλη του ΠΥΣΔΕ στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. την 27-5-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων 2011

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Έβρου που μπορείτε να βρείτε Ε Δ Ω, και υπογράφει ο Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Έβρου, το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών για το έτος 2011 έχει ως εξής:

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Διαδικασία κρίσης διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Ν.3848/2010

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 52921/Δ2/6-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘ69-ΟΜ) διευκρινιστική εγκύκλιο που έστειλε το ΥΠΔΒΜΘ, οι αιτήσεις των υποψηφίων Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποβάλλονται από 9-5-2011 έως 25-5-2011 ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα αναρτηθεί στη Διεύθυνση, στο Γραφείο Εκπαίδευσης και στο διαδίκτυο.
Με αφορμή αυτή την εγκύκλιο, παρακάτω παρουσιάζονται αποσπάσματα από το Ν.3848/2010 τα οποία αφορούν τη διαδικασία κρίσης η οποία θα ακολουθηθεί.
Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων,