Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 29/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη
3. Έγκριση αναθέσεων: Γ΄ ανάθεσης και ανάθεσης ωρών διδασκαλίας εκτός πλαισίου
4. Ανάθεση υπερωριών σε Διευθυντή 
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 29/9/2017

Στην κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29/9/2017 και ώρα 11:00, αποφασίστηκαν τα εξής:

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 26/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο 
2. Ορισμός προσωρινού Υποδιευθυντή στο 2ο Γ.Ε.Λ. Ορεστιάδας 
3. Διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. 
4. Ανάθεση υπερωρίας σε Διευθυντή 
5. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Κοινή Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 26/9/2017

Στην κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 26/9/2017 και ώρα 13:00, αποφασίστηκαν τα εξής:

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 25/9/2017

Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1.      Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018 
2.      Ορισμός προσωρινού Διευθυντή στο Γυμνάσιο Κυπρίνου. 
3.      Ορισμός αναπληρωτών Διευθυντών στις σχολικές μονάδες όπου δεν υπάρχει Υποδιευθυντής 
4.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού 
5.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 19/9/2017


Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ, συν. Καλόγερο Γεώργιο.

Συνεδρίασε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1.       Εξέταση ενστάσεων επί των τοποθετήσεων
2.       Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
3.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 19/9/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ, συν. Καλόγερο Γεώργιο.

Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:00 συνεδρίασε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα:
«Εξέταση ένστασης επί της απόφασης τοποθέτησης υποδιευθυντών».

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 12/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 12/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Ναλμπάντη, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων υποδιευθυντών και διαμόρφωση τελικού πίνακα
2. Πρόταση για τοποθέτηση Διευθυντή σε περίπτωση που υπάρξει δήλωση προτίμησης για το Γυμνάσιο Κυπρίνου

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 8/9/2017 για επιλογή υποδιευθυντών

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, υποδιευθυντή και υπεύθυνων τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου Αλεξανδρούπολης.

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 6/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Προσωρινές υπηρεσιακές μεταβολές
α) Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών, που αφορούν στις τοποθετήσεις 
β) Διαθέσεις εκπαιδευτικών για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
γ) Ανάθεση απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 6/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Γκοτζαρίδης, Δόδουλα, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων.

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 4/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Προσωρινές υπηρεσιακές μεταβολές
α) Διαθέσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (Ολική ή Μερική Διάθεση)

β) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου
γ) Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ (Συμβουλίου Επιλογής) 4/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Ναλμπάντη,  Δόδουλα, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκδίκαση ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών 2017 - Κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών της περιοχής ευθύνης μας.

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 1/9/2017

Δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές στη σημερινή συνεδρίαση.
Η νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου (μετά την κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ που ορίστηκε για τις 8:30).