Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών

Με αφορμή την εγκύκλιο των μεταθέσεων που ανακοινώθηκε (επιτέλους!) από το Υπουργείο, υπενθυμίζω τη διαδικασία που ακολουθείται στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
Από 23 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2014 θα γίνουν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν μετάθεση (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ), βελτίωση θέσης (από ένα σχολείο σε άλλο, εντός ΠΥΣΔΕ) ή οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση).
Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινώσει πίνακες με τα ονόματα και τα συνολικά μόρια των συναδέλφων που αιτήθηκαν μετάθεση, βελτίωση θέσης καθώς και οριστική τοποθέτηση. 
Έπειτα, οι διαδικασίες είναι οι εξής (σε παρένθεση οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι μεταβολές τα τρία προηγούμενα χρόνια):