Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων.

Στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Έβρου, θα βρείτε στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Ειδικά για το Μουσικό Γυμνάσιο ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Διευθυντές
3/6/2015: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Θα προσέλθουν τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ) που δεν έχουν κώλυμα συμμετοχής, να μονογράψουν τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων.
9/6/2015: Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, με τα αντικειμενικά τους μόρια κατά φθίνουσα σειρά, ανά σχολική μονάδα.
12/6/2015: Λήξη προθεσμίας ενστάσεων κατά των πινάκων.
16/6/2015: Εκδίκαση ενστάσεων.
17-18/6/2015: Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους Συλλόγους Διδασκόντων. Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους Συλλόγους Διδασκόντων.
19/6/2015: Συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
22/6/2015: Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών.  Μοριοδότηση των υποψηφίων ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν. Αποκλεισμός των υποψηφίων που δεν συγκέντρωσαν το 20%.
23/6/2015: Ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων.
25/6/2015: Λήξη προθεσμίας ενστάσεων κατά των πινάκων.
26/6/2015: Εκδίκαση ενστάσεων.
Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και απόφαση τοποθέτησης.

Υποδιευθυντές
26/6/2015: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων.
29/6/2015: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
29/6/2015:  Συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
30/6/2015: Ορισμός υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ (αφορά τα σχολεία στα οποία έγινε πρόταση. Στα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν έχουν υποβάλλει πρόταση, τοποθετείται με απόφαση του ΠΥΣΔΕ ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός με οργανική θέση στη σχολική μονάδα).

1/7/2015: Ανάληψη υπηρεσίας νέων διευθυντών, υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων.
Προτάσεις-αποφάσεις από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ για ορισμό Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο έμειναν κενά (προσωρινή τοποθέτηση κάποιου με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και εντός τριμήνου επανάληψη της διαδικασίας).

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 28/5/2015 - Κενά & πλεονάσματα για μεταθέσεις

Συνεδρίασε την Πέμπτη 28/5/2015 και ώρα 11:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/5/2015

Συνεδρίασε, την Παρασκευή 8/5/2015 και ώρα 13.00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (απουσίαζα για προσωπικούς λόγους και με αναπλήρωσε ο συν. Παπαμιχαήλ Βασίλειος) με θέματα ημερήσιας διάταξης: