Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 27/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς
3. Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού επί των τοποθετήσεων
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για βαθμολογική εξέλιξη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών (τακτικού) για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών
2. Εξέταση αιτήσεων για άδεια εκπαιδευτικού έργου


Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 21/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019 
2. Επιλογή προσωρινών υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
3. Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών στις σχολικές μονάδες όπου δεν υπάρχει υποδιευθυντής 
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
5. Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης σε Διευθυντή 
6. Διόρθωση προϋπηρεσίας μονίμου εκπαιδευτικού

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 21/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, το ΠΥΣΠΕ και το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 14/9/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:45 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
Α. ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ανάθεσης υπερωριών σε δ/ντη σχολικής μονάδας.
Β. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019
2. Εξέταση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
3. Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 14/9/2018

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Καλόγερο Γεώργιο:
 
Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:30 συνεδρίασε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα:
«Εξέταση παραίτησης υποδιευθυντών σχολικής μονάδας»

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 10/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2018-2019:
  Α. Εκπαιδευτικών λειτουργικά υπεράριθμων για Συμπλήρωση ωραρίου (ολική ή μερική διάθεση)
  Β. Εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις
  Γ. Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ ή αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ
  Δ. Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ με διάθεση στην Πρωτοβάθμια

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 4/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το ΠΥΣΠΕ και το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατανομή εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6, παρ.1 του άρθρου 25 του ν.4203/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 3/9/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2018-2019:
Α. Εκπαιδευτικών λειτουργικά υπεράριθμων για Συμπλήρωση ωραρίου (ολική ή μερική διάθεση)
Β. Εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις
Γ. Εκπαιδευτικών που  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ ή αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ
Δ.   Εκπαιδευτικών που  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ με διάθεση στην Πρωτοβάθμια