Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 20/3/2015

Συνεδρίασε σήμερα 20/3/2015 και ώρα 13:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη με εξαίρεση τους συν. Κανίδου και Κουσινίδη που τους αντικατέστησαν οι συν. Ρηγόπουλος και Μπαλωτή αντίστοιχα) με θέματα ημερήσιας διάταξης: