Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση

Από την Τρίτη 5/8 μέχρι και τη Δευτέρα 18/8 οι συνάδελφοι που επιθυμούν βελτίωση θέσης και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων.

Επίσης, όποιος συνάδελφος το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση απόσπασης, μέχρι τις 29/8.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 29/7. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων ονομαστικά

Συνεδρίασε σήμερα 29 Ιουλίου 2014 το ΠΥΣΔΕ Έβρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 23/7/2014. Πίνακες πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) και κενών.

Συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 23-7-2014 και ώρα 09.00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (ο συν. Κωνσταντινίδης, αντικατέστησε το συν. Λεμονίδη, παρόντα τα υπόλοιπα τακτικά μέλη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ρύθμιση υπεραριθμιών

Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. A’/08-05-1996), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/22-05-1997).


Υπεραριθμία

Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
(Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄) άρθρο 12 )
1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

Μεταθέσεις 2014

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για να δείτε τους πίνακες με όλα τα ονόματα πιέστε ΕΔΩ.
Στον Έβρο, έφυγαν με μετάθεση δεκαπέντε (15) συνάδελφοι και ήρθαν μόλις δύο (2).
Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση