Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 23/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ (Διευρυμένου) 23/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (συμβούλιο επιλογής με μέλη: Αποστολακούδη, Ζαφειριάδη, Κακαράκη, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Μπαλωτή, Ταταρίδη) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τελική εισήγηση για τη θέση Διευθυντή στο Γυμνάσιο Πέπλου.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ

Συνεδρίασε σήμερα, 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ (Διευρυμένου) 16/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (συμβούλιο επιλογής) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατάρτιση τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Πέπλου.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 9/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ (Διευρυμένου) 9/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (συμβούλιο επιλογής) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Καταχώριση τελικής βαθμολογίας πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Πέπλου μετά τη ψηφοφορία του Σ.Δ.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 4/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ (Διευρυμένου) 4/3/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (συμβούλιο επιλογής) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Πέπλου μετά από ενστάσεις.