Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 30/11/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου/ανάκλησης απόφασης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

6. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 10/11/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Καλόγερο Γεώργιο:

Συνεδρίασε σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2017, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα
1.      Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2.      Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς
3.      Οργανικές θέσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
4.      Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων 2017-2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που αφορά τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων για το έτος 2017-2018:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 06-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 3/11/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Καλόγερο Γεώργιο.


Συνεδρίασε σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2017, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1.      Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη
3.      Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 3/11/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Καλόγερο Γεώργιο.

Σήμερα, 03 Νοεμβρίου 2017, στις 13:00 συνεδρίασε το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέμα:
«Πρόταση τοποθέτησης υποδιευθυντή στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πολης»