Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/4/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 1/4/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 1η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης: