Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 15/12/2017


Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018. 
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για μισθολογική εξέλιξη. 
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη. 
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικού τίτλων σπουδών.
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 15/12/2017

Ενημέρωση από τον Καλόγερο Γεώργιο, αναπληρωματικό αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου:

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:00 το Κοινό ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Έβρου με θέμα: «Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018»

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοίνωσε ότι έστειλε σε ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ πρόταση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους.
Στην πρόταση αυτή μοριοδοτούνται:
οι σχολικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης μόλις με 1 μόριο αντί για 4 που ίσχυε ως τώρα,

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/12/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς

3. Ανάθεση διοικητικού έργου στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Έβρου 
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
6. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου