Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/12/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
2. Ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς

3. Ανάθεση διοικητικού έργου στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Έβρου 
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
6. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 


1. Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018
Στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης προέκυψε ένα κενό ΠΕ02. Ένα μέρος του θα καλυφθεί προσωρινά με εσωτερικές αλλαγές του σχολείου και θα ζητηθεί αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

2. Ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς
Ανατίθενται στους συναδέλφους:
Καρακύργιου Παρασκευή (ΠΕ18.10) 4ω
Σούλη Σύρμω (ΠΕ18.07) 4ω
Χαρταμπά Ασανιώ (ΠΕ18.10) 5ω

3. Ανάθεση διοικητικού έργου στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Έβρου
Στην απόφαση Φ24.1/9000/8-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΩΠ4653ΠΣ-2Ε8) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται ο συν. Δημητριάδης Ιωακείμ ως υπεύθυνος της Ομάδας Φυσικής Αγωγής και αναφέρεται ότι "δύναται να απασχολούνται στις δομές εκπαίδευσης στα θέματα των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: Μαρίνος Κυριάκος, Δαγκάκη Αναστασία, Τέλιος Αριστείδης".
Το ΠΥΣΔΕ αποφασίζει ότι οι συνάδελφοι Μαρίνος και Δαγκάκη μπορούν να στελεχώσουν την Ομάδα Φυσικής Αγωγής, ενώ ο συν. Τέλιος μόνο αν γίνει δεκτή η παραίτησή του από Υποδιευθυντής στο ΓΕΛ Φερών (αρμόδιο να αποφασίσει το ΑΠΥΣΔΕ).

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη
Αναγνωρίζονται οι προϋπηρεσίες των συναδέλφων ως εξής:
Βασιλούδης Ευάγγελος (ΤΕ01.02) Ε00 Μ04 Η10
Μήτσικα Ολυμπία (ΠΕ02) Ε00 Μ08 Η10

5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Θεοδοσιάδου Ελένη (ΠΕ13)
Καλαϊτζή Ιωάννα-Μαρία ΠΕ06
Μπούνιας Μιχαήλ (ΠΕ20)
Ξανθοπούλου Σιμέλα (ΠΕ11)

6. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Διφτής Νικόλαος (ΠΕ04.02)
Μπαμπασίδου Βασιλική (ΠΕ18.02)
Σιτσανλής Ηλίας (ΠΕ04.01)

1 σχόλιο:

  1. Έχω την εντύπωση ότι ανάλογη περίπτωση απαλλαγής από θέση ευθύνης στον Έβρο, υπήρξε μόνο μια περίπτωση Διευθυντή η οποία δεν έγινε δεκτή.
    Αναρωτιέμαι ποια θα είναι η απόφαση του ΑΠΥΣΔΕ σε αυτήν την περίπτωση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή