Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 18/3/2011

Την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση για το πειθαρχικό παράπτωμα που υπέπεσε ο συνάδελφος Αγγελούδης Τριαντάφυλλος (ΠΕ04.03, Γυμνάσιο Κυπρίνου) της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα του από 1/9/2010 μέχρι 4/10/2010. 

Η θέση του τακτικού αιρετού μέλους του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ταταρίδη Γιάννη είναι

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 18/3/2011

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, κάλεσε τα μέλη του ΠΥΣΔΕ στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. την 18-3-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση στο εξής θέμα:

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4/3/2011


Την Παρασκευή 4/3/2011 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου. Λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ταταρίδη Ιωάννη, συμμετείχε στο συμβούλιο ο συνάδελφος Παπαμιχαήλ Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος, κιν: 6947422799).
Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4/3/2011

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Έβρου, κάλεσε τα μέλη του ΠΥΣΔΕ στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. την 4-3-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: