Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 23/5/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη πίνακα εκπαιδευτικών που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων ως προς την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
3. Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών: α. που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β. γενικής παιδείας (από μετάθεση και από βελτίωση), γ. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (από μετάθεση).
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
5. Αφαίρεση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Π.Δ.Ε.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 17/5/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 17 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά.
2. Πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
4. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) γενικών μεταθέσεων.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 10/5/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 10 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες.
2. Πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.
4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5. Εξέταση αίτησης θεραπείας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
7. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.