Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 10/5/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 10 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες.
2. Πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.
4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5. Εξέταση αίτησης θεραπείας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
7. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.ΘΕΜΑ 1ο
- Η ένσταση που υπέβαλε η συν. Γκιούρδα Σουλτάνα (ΠΕ04.04) απορρίφθηκε ομόφωνα.
- Τέθηκε ένα θέμα από τον Πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ κ. Αποστολακούδη σχετικά με την υπεραριθμία του συν. Δελιακίδη Στέργιου (ΠΕ04.01).
Το ζήτημα θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ.

ΘΕΜΑ 2ο
ΠΕ02 Δουδουλακάκη Σουλτάνα: 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
ΠΕ03 Λημνιός Νικόλαος: 1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης
ΠΕ04.01 σε επόμενη συνεδρίαση
ΠΕ06 Μιντσίδου Μαρία: 1ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας
ΠΕ78 Γκενοπούλου Μάρθα: 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
Επομένως μετά από αυτές τις τοποθετήσεις, αναμορφώνεται ο πίνακας των οργανικών κενών σβήνοντας τα κενά που κατέλαβαν οι παραπάνω συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 3ο
Σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι συνάδελφοι, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία:
Ασπιώτη Άννα (ΠΕ02): 6μ 11ημ
Γιαννακόπουλος Ανέστης (ΠΕ11): 8μ 6ημ
Παταπάτη Ευφροσύνη (ΠΕ11): 11μ 22ημ

ΘΕΜΑ 4ο
Αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησα) συνάφεια στο μεταπτυχιακό που υπέβαλε η συν. Μπλιάτσιου Βαΐα (ΠΕ01).

ΘΕΜΑ 5ο
Έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία (μειοψήφησα) η ένσταση που υπέβαλε η συν. Λαζάκη Παναγιώτα (ΠΕ02) και αναγνωρίζεται πλέον η συνάφεια του μεταπτυχιακού της.

ΘΕΜΑ 6ο
Εγκρίθηκε άδεια σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε η συν. Τσεγγελίδου Ευθαλία (ΠΕ87.01)

ΘΕΜΑ 7ο
Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία για τη συν. Νεστορίδου Χρυσούλα (ΠΕ02): 2ε 5μ 20ημ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου