Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 23/5/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη πίνακα εκπαιδευτικών που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων ως προς την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
3. Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών: α. που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β. γενικής παιδείας (από μετάθεση και από βελτίωση), γ. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (από μετάθεση).
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
5. Αφαίρεση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Π.Δ.Ε.


ΘΕΜΑ 1ο:
Κυρώθηκαν πίνακες με ονόματα συναδέλφων που συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και προάγονται στο βαθμό Β ή στο βαθμό Α.
 
ΘΕΜΑ 2ο:
Εξετάστηκε ένσταση συναδέλφου η οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 3-2.

ΘΕΜΑ 3ο:
Οι παρακάτω συνάδελφοι ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και παίρνουν οργανική χωρίς αίτησή τους:
Λεργιός Γεώργιος (ΠΕ03) στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης.
Σιωπίδης Απόστολος (ΠΕ04.01) στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Μεταξάδων.
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ (ΠΕ78) στο ΓΕΛ Φερών.
Κυριακίδου Παναγιώτα (ΠΕ80) στο 1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου.

ΘΕΜΑ 4ο:
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι Κανίδου Ζωή (ΠΕ11) και Κοσμίδης Ιορδάνης (ΠΕ84).
 
ΘΕΜΑ 5ο:
Από τη συν. Σαχτούρη Μαρία (ΠΕ87.02) αφαιρείται προϋπηρεσία 5μ 01ημ επειδή δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου