Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 27/2/2015

Συνεδρίασε σήμερα 27/2/2015 και ώρα 13:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη με εξαίρεση τον συν. Κουσινίδη που τον αντικατέστησε η συν. Μπαλωτή) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 2/2/2015

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 2/2/2015 και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Κανίδου, Ταταρίδης και τα αναπληρωματικά μέλη: Γκουτζέρης , Μπαλωτή). με θέματα ημερήσιας διάταξης: