Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση για υπηρεσιακές μεταβολές

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (16/7/2018) αποφασίστηκε να τηρηθεί το εξής χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 16/7/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης σε οργανική θέση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01
2. Αναγνώριση διδακτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού 
3. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 11/7/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προεργασία για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων
2. Επανεξέταση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 11/7/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Γκοτζαρίδης, Λημνιός, Τάκη, Κοτζιάκαλφας, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση για τοποθέτηση Δ/ντη Γυμνασίου Κυπρίνου (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ)