Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 16/7/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση τοποθέτησης σε οργανική θέση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01
2. Αναγνώριση διδακτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού 
3. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

ΘΕΜΑ 1ο
Ο συν. Τσακίρης Δημήτριος (ΠΕ04.01) προτείνεται να τοποθετηθεί με οργανική θέση στο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Ο συν. Δελιακίδης Παναγιώτης (ΠΕ04.01) προτείνεται να τοποθετηθεί με οργανική θέση στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

ΘΕΜΑ2ο
Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του συν. Καμαργιάννη Πασχάλη (ΠΕ86) ως εκπαιδευτική.

ΘΕΜΑ3ο
Αναγνωρίζεται συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε ο συν. Μπέντης Χρήστος (ΠΕ02).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου