Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 24/4/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία έγινε η  διαπίστωση υπεραριθμίας στις σχολικές μονάδες.
2. Ρύθμιση υπεραριθμιών (χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων). Αναμόρφωση των πινάκων κενών – πλεονασμάτων Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής.
 

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Οργανικά κενά 2018

Ανακοινώθηκαν από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου οι πίνακες με τα οργανικά κενά ανά κλάδο.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Δ.Δ.Ε. Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης
Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης,
να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου -για οργανική τοποθέτηση-, από την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 έως και τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr) (Για το Γραφείο 2).

Ρύθμιση υπεραριθμιών 2018

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου ο πίνακας με τις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε υπεραριθμία εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα (ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ).
Σύμφωνα με το έγγραφο με θέμα: «Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών – Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών» που εξέδωσε η Δ.Δ.Ε. Έβρου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και ειδικοτήτων που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr) (Για το Γραφείο 2).
Όσοι εκπαιδευτικοί κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι, θα κληθούν να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ύστερα από υπεραριθμία από την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 έως και τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 17/4/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 17 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων, μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018. - Διαπίστωση τυχουσών υπεραριθμιών.
Α. Ειδικής Αγωγής
Β. Γενικής Παιδείας
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
3. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου