Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 23/1/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Σχετικά με την κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μετάθεσης (μοριοδότηση) και τον καθορισμό ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων

Η πρόταση που κατέθεσα ΕΔΩ.

Με αφορμή το έγγραφο με αρ.πρωτ.: Φ.2.1/12720/27-12-2016 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου που ζητάει τη γνώμη των ΕΛΜΕ και το Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016), καταθέτω στην εκπαιδευτική κοινότητα τις προτάσεις μου σχετικά με:
i)Την κατάταξη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Π.Δ.111/2016
ii) Τον καθορισμό ομάδων σχολείων και όμορων ομάδων, σύμφωνα με το Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.100/97
iii) Τις περιοχές μετάθεσης
Παρακαλώ θερμά όλους τους συναδέλφους να μελετήσουν τις προτάσεις μου και να κάνουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους, μέχρι τις 9/1/2017 που θα καταθέσω τις προτάσεις μου στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, στο ΠΥΣΔΕ και στις Α΄ και Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου.