Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Στο παρακάτω link, μπορείτε να δείτε το Νέο Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή (αλήθεια..., δεν υποτίθεται οτι η νέα Βουλή είχε εξουσιοδότηση να ψηφίζει μόνο τα του Μνημονίου; Λέτε να έχει σχέση;;; ) και αφορά το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.