Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών (ανανεωμένο)

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα υπηρσιακών μεταβολών, το οποίο έχει ως εξής: 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης σε οργανική θέση ή προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. ΠΥΣΔΕ θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης (εντός ΠΥΣΔΕ) μέχρι και την 21η Αυγούστου. Θα γίνει ΠΥΣΔΕ για προσωρινές τοποθετήσεις στις 20 Αυγούστου και για αποσπάσεις στις 28 Αυγούστου (εφόσον βέβαια έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές από το Υπουργείο).
Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και για φορείς, λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Αναλυτικά το έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Έβρου:

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 30/6/2015. Επιλογή υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων

Συνεδρίασε σήμερα 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντες: Αποστολακούδης, Ζαφειρίαδης, Κακαράκη, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Εγκύκλιος για υποδιευθυντές και τομεάρχες

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, θα υποβληθούν στη σχολική μονάδα που υπηρετούν την Παρασκευή 26/6/2015 ή την Δευτέρα 29/6/2015. Το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6/2015 θα συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων για να προχωρήσουν στην επιλογή.


Ακολουθεί η εγκύκλιος: 

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης, για τοποθέτηση σε οργανική θέση ή προσωρινή και για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Η Δ.Δ.Ε. Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς, που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στην περιοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου για οργανική τοποθέτηση, από Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 μέχρι και Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 2 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου.

Στην ίδια προθεσμία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:
Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης
Δήλωση απόσπασης για σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.

Οι αιτήσεις από τη Δ.Δ.Ε.:
Αίτηση τοποθέτησης σε οργανική θέση
Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης
Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Πίνακες κενών-πλεονασμάτων από τη Δ.Δ.Ε.

Ανακοινώθηκαν από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου οι πίνακες κενών και πλεονασμάτων.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 22/6/2015. Υπεραριθμίες-Κενά-Πλεονάσματα

Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22/6/2015 και ώρα 11:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αναμόρφωση των πινάκων κενών και πλεονασμάτων μετά τις μεταθέσεις του έτους 2015 και ρύθμιση τυχόν υπεραριθμιών.
Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997.

Από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και ειδικοτήτων που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 (Γραφείο 2).
Η αίτηση για κρίση υπεραριθμίας ΕΔΩ.
Η επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για να κριθούν ονομαστικά οι υπεράριθμοι και να γίνει η ρύθμιση των υπεραριθμιών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/6/2015.