Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης, για τοποθέτηση σε οργανική θέση ή προσωρινή και για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Η Δ.Δ.Ε. Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς, που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στην περιοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου για οργανική τοποθέτηση, από Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 μέχρι και Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 2 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου.

Στην ίδια προθεσμία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:
Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης
Δήλωση απόσπασης για σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.

Οι αιτήσεις από τη Δ.Δ.Ε.:
Αίτηση τοποθέτησης σε οργανική θέση
Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης
Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου