Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 16/6/2015

Συνεδρίασε, σήμερα, Τρίτη 16/6/2015 και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων: Αποστολίδη (ΠΕ19), Χαραλαμπίδου (ΠΕ19) , Χατζηλεοντιάδου (ΠΕ12.01)

2. Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου
Εγκρίθηκε η αίτηση της συν. Μαρκόνη (ΠΕ02)

3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου