Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/6/2015

Συνεδρίασε, σήμερα, Παρασκευή 5/6/2015 και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων Γεωργιάδου (ΠΕ02), Λαμπρακάκη (ΠΕ06) και έγινε ανάκληση προηγούμενης απόφασης για τη συν. Παπαευαγγέλου, μετά από αίτησή της.

2. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που επανέρχονται (καταργηθείσες ειδικότητες)
Τοποθετούνται στα σχολεία που είχαν θέση πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, με εξαίρεση τους συναδέλφους της ΕΠΑΣ που πλέον δεν υφίσταται και τοποθετούνται στο 1ο ΕΠΑΛ.

3. Επαναπροσδιορισμός κενών – πλεονασμάτων για μεταθέσεις 2015-2016
ΠΕ01: 2
ΠΕ02: -7
ΠΕ03: -7
ΠΕ04.01: -1
ΠΕ04.02: -1
ΠΕ04.04: -5
ΠΕ05: 5
ΠΕ06: 0
ΠΕ07: 0
ΠΕ08: -1
ΠΕ09: -1
ΠΕ10: -3
ΠΕ11: 5
ΠΕ12.04: -2
ΠΕ14.04: 0
ΠΕ17.01: -1
ΠΕ17.02-06: -3
ΠΕ17.04-08: 1
ΠΕ18.02-03-35-40: 2
ΠΕ18.18: -1
ΠΕ19-20: 15

4. Επιλογή προσωρινού διευθυντή για το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αποχώρησαν λόγω κωλύματος συμμετοχής οι συνάδελφοι Λεμονίδης και Κανίδου και προσήλθαν τα
μέλη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ (Συμβουλίου επιλογής) συνάδελφοι Ζαφειρίαδης και Κακαράκη.

Υποψήφιοι για τη θέση και κατάταξή τους σύμφωνα με τα αντικειμενικά τους μόρια:

Πλακωτή Ελένη (ΠΕ01)
Σύνολο αντικειμενικών μορίων: 13,75
Ζήκα Βάγια (ΠΕ02)
Σύνολο αντικειμενικών μορίων: 13,13
Τσαταλμπασίδου Μαρίνα (ΠΕ05)
Σύνολο αντικειμενικών μορίων: 12,75
Αποστολοπούλου Μαρία-Βενετία (ΠΕ15)
Μη δεκτή υποψηφιότητα λόγω διδακτικής προϋπηρεσίας μικρότερης των 8 ετών.
Κοσμίδης Ιορδάνης (ΠΕ17.08)
Απέσυρε την υποψηφιότητά του

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τρεις (3) ημέρες και μετά θα συνεδριάσει το ΠΥΣΔΕ για να αποφασίσει την πρόταση που θα καταθέσει στον Περιφερειακό Διευθυντή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου