Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 11/7/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προεργασία για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων
2. Επανεξέταση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 
ΘΕΜΑ 1ο
α) Συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων που θα ακολουθήσει η Δ.Δ.Ε. Έβρου.
Την επόμενη εβδομάδα (16 ή 17 Ιουλίου) θα ανακοινωθούν από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου πίνακες με τα λειτουργικά κενά.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα κληθούν οι συνάδελφοι που είναι ολικά ή μερικά υπεράριθμοι να υποβάλουν αίτηση αν επιθυμούν να συμπληρώσουν ωράριο σε άλλο σχολείο.
Στη συνέχεια (τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου) το ΠΥΣΔΕ θα προχωρήσει στις τοποθετήσεις για το επόμενο σχολικό έτος.

β) Μετά από διευκρινιστική οδηγία που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά τους υπεράριθμους ΠΕ04, θα κληθούν άμεσα από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 να υποβάλουν νέες αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης για οργανική τοποθέτηση (αφορά μόνο τους συναδέλφους που κρίθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και στην ομάδα σχολείων υπάρχουν οργανικά κενά).

ΘΕΜΑ 2ο
Επανεξετάστηκε η αίτηση του συν. Αναστασιάδη Θεοχάρη και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη ανάκληση της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου που του χορηγήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ.

ΘΕΜΑ 3ο
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση που υπέβαλε η συν. Τρυφωνίδου Στυλιανή (ΠΕ86)

ΘΕΜΑ 4ο
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση που υπέβαλε η συν. Δαστερίδου Μαγδαληνή (ΠΕ02)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου