Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 28/5/2015 - Κενά & πλεονάσματα για μεταθέσεις

Συνεδρίασε την Πέμπτη 28/5/2015 και ώρα 11:00 το ΠΥΣΔΕ Έβρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
Εγκρίνονται οι αιτήσεις των συναδέλφων: Ζαμπαράκη (ΠΕ19), Παπαευαγγέλου (ΠΕ18.35).

2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων 
Αναγνωρίζεται η συνάφεια στα μεταπτυχιακά των συναδέλφων: Τσελεμπόνη (ΠΕ03), Παπαμιχαήλ (ΠΕ04.02), Γεωργουσίδου (ΠΕ04.04), Κατσαρού (ΠΕ06).

3. Κενά – πλεονάσματα σχολικού έτους 2015-2016
Πρόκειται για διαδικασία που γίνεται από το ΠΥΣΔΕ προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις (και οι διορισμοί;) από το Υπουργείο.
Η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ είναι η εξής:
ΠΕ01: 2
ΠΕ02: -3
ΠΕ03: -5
ΠΕ04.02: -1
ΠΕ04.04: -4
ΠΕ05: 5
ΠΕ06: 2
ΠΕ07: 0
ΠΕ08: 0
ΠΕ09: -1
ΠΕ10: -3
ΠΕ11: 5
ΠΕ12.04: -2
ΠΕ14.04: 1
ΠΕ17.01: 1
ΠΕ17.02-06: -3
ΠΕ17.04-08: 1
ΠΕ18.02-03-35-40: 2
ΠΕ18.18: -1
ΠΕ19-20: 15
Οι παραπάνω εκτιμήσεις γίνονται με βάση το κατά 2 ώρες αυξημένο ωράριο (αλήθεια..., αυτό δεν είχε υποσχεθεί η νέα κυβέρνηση ότι θα το καταργήσει;) και τα τμήματα που προβλέπεται να λειτουργήσουν.

4. Επανεξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση υπηρεσίας ως διδακτικής
Πρόκειται για τις αιτήσεις συναδέλφων (μεταξύ των οποίων και του υπογράφοντα) για αναγνώριση του χρόνου απόσπασης στο Δ.Π.Θ ως διδακτικής προϋπηρεσίας.
Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι δυο αιρετοί.

5. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Συναδέλφων που επιστρέφουν από άδειες (όλοι στην οργανική τους).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου