Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών

Με αφορμή την εγκύκλιο των μεταθέσεων που ανακοινώθηκε (επιτέλους!) από το Υπουργείο, υπενθυμίζω τη διαδικασία που ακολουθείται στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
Από 23 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2014 θα γίνουν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν μετάθεση (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ), βελτίωση θέσης (από ένα σχολείο σε άλλο, εντός ΠΥΣΔΕ) ή οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση).
Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινώσει πίνακες με τα ονόματα και τα συνολικά μόρια των συναδέλφων που αιτήθηκαν μετάθεση, βελτίωση θέσης καθώς και οριστική τοποθέτηση. 
Έπειτα, οι διαδικασίες είναι οι εξής (σε παρένθεση οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι μεταβολές τα τρία προηγούμενα χρόνια):
1) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για υπολογισμό κενών, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις.
(2013: 29 Μαΐου, 2012: 29 Μαρτίου, 2011: 18 Απριλίου)
2) Ανακοίνωση μεταθέσεων από το Υπουργείο.
(2013: 12 Ιουνίου, 2012: 9 Απριλίου , 2011: 13 Μαΐου)
3) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για να συντάξει εκ νέου πίνακες οργανικών κενών λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν από τις μεταθέσεις.
(2013: 19 Ιουνίου, 2012: 3 Μαΐου, 2011: 27 Μαΐου)
4) Κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων (αν υπάρχουν).
(2013: 9 Ιουλίου, 2012: 8 Ιουνίου, 2011: 3 Ιουνίου)
5) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για να αναμορφώσει τους πίνακες των κενών, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 6).
(2013: 9 Ιουλίου, 2012: 8 Ιουνίου, 2011: 3 Ιουνίου)
6) Πρόσκληση των εκπαιδευτικών που:
α) ήρθαν με μετάθεση
β) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης
γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
δ) δεν τοποθετήθηκαν με τη ρύθμιση των υπεράριθμων
να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας τα σχολεία που επιθυμούν
(2013: 20-25 Ιουνίου, 2012: 1-6 Ιουνίου, 2011: 6-10 Ιουνίου)
7) Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των παραπάνω εκπαιδευτικών.
(2013: 17 Ιουλίου, 2012: 8-19 Ιουνίου, 2011: 17-22 Ιουνίου)
8) Τοποθετήσεις όσων συναδέλφων παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά (που προκύπτουν από άδειες, αποσπάσεις κτλ).
(2013: 10-12 Σεπτεμβρίου, 2012: 23 Αυγούστου, 2011: 31 Αυγούστου)
9) Τοποθετήσεις των συναδέλφων που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και που αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ.
(2013: 10-12 Σεπτεμβρίου, 2012: 7 Σεπτεμβρίου, 2011: 7 Σεπτεμβρίου)
10) Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
(2012: 7 Σεπτεμβρίου, 2011: 14 Σεπτεμβρίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου