Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 12/9/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Ναλμπάντη, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων υποδιευθυντών και διαμόρφωση τελικού πίνακα
2. Πρόταση για τοποθέτηση Διευθυντή σε περίπτωση που υπάρξει δήλωση προτίμησης για το Γυμνάσιο Κυπρίνου
ΘΕΜΑ 1ο: 
Η απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ΕΔΩ.

ΘΕΜΑ 2ο:
Η αίτηση του συν. Καζεπίδη Σταύρου απορρίπτεται επειδή
α) δεν έχει τριετή προυπηρεσία σε αντίστοιχο τύπο σχολείου και
β) δε συμπληρώνει το απαραίτητο ωράριο στη σχολική μονάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου