Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων 2011

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Έβρου που μπορείτε να βρείτε Ε Δ Ω, και υπογράφει ο Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Έβρου, το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών για το έτος 2011 έχει ως εξής:
1. Το ΠΥΣΔΕ μέχρι την Παρασκευή 27-5-2011 θα συντάξει πίνακες οργανικών κενών, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων.
2. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων διαπιστωθεί υπεραριθμία, αυτή θα ρυθμιστεί ως εξής:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι
β) Στη συνέχεια θα γίνει , από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεραρίθμων , κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
  i) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως  υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων
  ii) Από  όσους  δεν  επιθυμούν  να   κριθούν  ως  υπεράριθμοι,  χαρακτηρίζονται  ως υπεράριθμοι, εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.
3. Ακολουθεί η  τοποθέτηση των  υπεράριθμων , πρώτα  σε  σχολεία  της ιδίας  ομάδας και όπου είναι δυνατόν σε σχολεία όμορης ομάδας. ΄Οσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν με την παραπάνω διαδικασία, υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση μαζί με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς για τοποθέτηση.
4. Μετά  τις  τοποθετήσεις των  υπεράριθμων το ΠΥΣΔΕ  θα  αναμορφώσει  τους  πίνακες των κενών, τους οποίους και θα ανακοινώσει.
5. Το ΠΥΣΔΕ, μετά την ανακοίνωση των κενών, περίπου 6 Ιουνίου, καλεί  τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
   1)      Όσων ήρθαν με μετάθεση
   2)      Όσων υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση
   3)      Όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
   4)      Όσων δεν τοποθετήθηκαν με τη ρύθμιση των υπεράριθμων
να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης και θα προχωρήσει στις τοποθετήσεις  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου