Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ

Από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου (δείτε το έγγραφο ΕΔΩ) παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣ∆Ε Έβρου, να παρουσιαστούν στη ∆.∆.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ για να αναλάβουν υπηρεσία προσωρινά σε σχολείο που θα τους υποδείξει ο ∆/ντης της ∆ιεύθυνσης.

Παράλληλα καλούνται να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη αίτηση προσωρινής τοποθέτησης σε σχολείο και να την καταθέσουν στο γραφείο 2 της ∆ιεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου