Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (διαδικασία και έντυπα)

Στο συνημμένο αρχείο περιγράφεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Η αίτηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο που επισυνάπτεται και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Πρότυπο αίτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου