Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 22/8/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Γκοτζαρίδης,  Κοτζιάκαλφας, Τάκη, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών, ως προς τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα (2η φάση).
Δεν υπήρξαν ενστάσεις, επομένως ο πίνακας που ανακοινώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου παραμένει ως έχει.

2. Κατάρτιση προγράμματος συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών ενώπιον του ΠΥΣΔΕ Έβρου -ως Συμβούλιο Επιλογής- (2η φάση)
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου μετά τις 13:00, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Δ.Δ.Ε.
Ενδεικτικά:
Καλαμαρά 13.15
Πετικοπούλου 13.30
Τσάμογλου 13.45

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου