Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 30/8/2017 (συνέχεια της συνεδρίασης της 29/8/2017 για υπηρεσιακές μεταβολές)

Συνεδρίασε σήμερα, 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης) συνεχίζοντας τη χθεσινή συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προσωρινές υπηρεσιακές μεταβολές
α) Διαθέσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (Ολική ή Μερική Διάθεση)
β) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου
γ) Προσωρινή τοποθέτηση Νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού
δ) Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από ΑΠΟΣΠΑΣΗ
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών


ΘΕΜΑ1ο
Συνολικά οι υπηρεσιακές μεταβολές στο έγγραφο που ανάρτησε η Δ.Δ.Ε. Έβρου

ΘΕΜΑ 2ο
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Καρδαμήλα Ευδοκία (ΠΕ18.04) ανάκληση προηγούμενης αίτησης
Μιντσίδου Μαρία (ΠΕ06)
Παντέλογλου Χρήστος (ΠΕ17.01)
Στεργάτος Γεώργιος (ΠΕ18.13)
Τσεγγελίδου Ευθαλία (ΠΕ14.02)

ΘΕΜΑ 3ο
Απορρίφθηκε η αίτηση της συν. Προβατίδου Μαρίας (ΠΕ08).
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Καλαμάρη Βασιλική (ΠΕ20) (Ένσταση κατά προηγούμενης απόφασης)
Σβέτσα Αικατερίνη (ΠΕ18.04).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου