Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/6/2017

Ενημέρωση από το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Έβρου Καλόγερο Γεώργιο.

Συνεδρίασε σήμερα, 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Καλόγερος, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕ 09 ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Συζητήθηκε το θέμα σε δύο φάσεις:
Α) Αν υπάρχουν ή όχι 12 ώρες συνολικά για τους κλάδους ΠΕ09/ ΠΕ10/ ΠΕ13.
Κατά πλειοψηφία (4-1) αποφασίστηκε ότι συνολικά είναι οι ώρες 12 και όχι 10 και έτσι πρέπει να δοθεί η οργανική.
Β) Συζητήθηκε αν η οργανική πρέπει να δοθεί στους ΠΕ 09 ή στους ΠΕ 10.
Κατά πλειοψηφία (4-1) αποφασίστηκε να δοθεί η οργανική στους ΠΕ 09.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Τοποθετήθηκε ο συνάδελφος, Σιωπίδης Απόστολος, ΠΕ04.01, στο Γυμνάσιο/Λυκειακές τάξεις Μεταξάδων.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Απορρίφθηκαν ομόφωνα οι ενστάσεις των συναδέλφων : Στεργάτου Γεωργίου και Λαμπρακάκη Θεοπούλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου