Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 28/6/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών της πράξης 19/23.6.2017 του ΠΥΣΔΕ Έβρου 
2. Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ Έβρου, με την οποία έγινε η διαπίστωση υπεραριθμίας στις σχολικές μονάδες.
3. Ρύθμιση υπεραριθμιών (χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων). Αναμόρφωση των πινάκων κενών-πλεονασμάτων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
5. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο συν. Κουσινίδης ζήτησε να υπάρξει αναδιάταξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λόγω της απόφασης των αιρετών να μη συμμετέχουμε στην επανάληψη της διαδικασίας ρύθμισης υπεραριθμιών.
Έτσι, ως προς το 4ο θέμα που συζητήθηκε 1ο:
εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι Κεφαλάς Δημήτριος (ΠΕ04.01) και Παπαευαγγέλου Μαρία (ΠΕ18.35).
Ως προς το 5ο θέμα που συζητήθηκε 2ο:
Θα ζητηθεί από τη συνάδελφο να καταθέσει κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, όπου να αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησε στο μεταπτυχιακό, καθώς και περίληψη της διπλωματικής της εργασίας, ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει συνάφεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου