Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 16/6/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 16 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναπομπή της υπ’  αριθ. 11/02-06-2017 Πράξης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου ως προς το 2ο θέμα, σύμφωνα με το υπ’  αρ. πρωτ. Φ.11.3/4634/14-06-2017 της ΠΔΕ ΑΜΘ
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (3-2) ότι καλώς δόθηκε οργανικό κενό ΠΕ09 στο Εσπερινό ΓΕΛ.

2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Γκουτζέρης Θεόδωρος (ΠΕ18.02)
Γώγογλου Αικατερίνη (ΠΕ19)
Δεληγιάννης Αθανάσιος (ΠΕ18.12)
Κοσμίδης Ιορδάνης (ΠΕ17.08)
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη (ΠΕ19)

3.  Ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ12.10 για άρση του χαρακτηρισμού του ως υπεράριθμου
Η ένσταση δεν εξετάστηκε ως προς το περιεχόμενό της επειδή κρίθηκε ομόφωνα από το συμβούλιο ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου