Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 4/6/2019

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό του συν. Καλόγερου ΓιώργουΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ 04-06-2019
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 04-06-2019, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου, με παρόντα μέλη τους :  Αποστολακούδη Στέργιο,  Λημνιό Νικόλαο, Πλακωτή Ελένη, Κουσινίδη Χάρη και Καλόγερο Γεώργιο.
Α. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών.
2.    Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπ/κών για το σχολικό έτος 2018-2019.
3.    Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις: α. οι οποίοι έχουν κριθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, β. από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση, γ. νεοδιόριστοι.
4.    Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Β. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
Θέμα 1ο : Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών.
Η απόφαση που ελήφθη ομόφωνα είναι να γίνουν δεκτοί οι πίνακες που εισηγήθηκαν οι δ/ντές του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας και το 2ου  ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους συναδέλφους που δίδαξαν εργαστηριακά μαθήματα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 προκειμένου να διατεθούν  στο Ε.Κ. Ορεστιάδας  για 10 ώρες  ο καθένας. Η διάθεση τους θα γίνει με σκοπό να συγκροτηθεί ο Σύλλογος διδασκόντων του Ε.Κ. Ορεστιάδας και να προχωρήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για τη στελέχωση των Τομέων με Τομεάρχες και να οριστεί ο Υποδιευντής του Ε.Κ. Ορεστιάδας.
Θέμα 2ο : Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπ/κών για το σχολικό έτος 2018-2019.
Το Συμβούλιο ομόφωνα τοποθέτησε αναδρομικά για το σχ. έτος 2018-2019 προσωρινά τους νεοδιόριστους συναδέλφους βάσει του υπ’ αριθμ. 86390/Ε2/30-5-2019 εγγράφου του Υπουργείου ως κάτωθι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ03
2ο ΕΠΑ.Λ Αλεξ/πολης
2
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ03
Γυμνάσιο Φερών
Θέμα 3ο : Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις: α. οι οποίοι έχουν κριθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, β. από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση, γ. νεοδιόριστοι.
Συζητήθηκε μόνο το 3α θέμα (ονομαστικά υπεράριθμοι) το 3β και 3γ αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση εν αναμονή διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο.
Το Συμβούλιο ομόφωνα προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1
2ο Γυμν. Ορεστιάδας
ΠΕ01
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο Γυμνάσιο Διδ/χου
2
1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
ΠΕ06
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας
3
1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης
ΠΕ83
ΡΟΥΜΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
3ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
4
1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
ΠΕ83
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας
Σημείωση:  οι υπόλοιποι ονομαστικά υπεράριθμοι παραμένουν στην οργανική τους  θέση.
Το Συμβούλιο ομόφωνα συγκρότησε το νέο αναμορφωμένο πίνακα οργανικών κενών ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ) 2019
Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
3
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
4
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
5
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
2Ο ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
3
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ
1 ΚΕΝΟ
5
ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ
2 ΚΕΝΑ
6
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ
1 ΚΕΝΟ
7
ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ
1 ΚΕΝΟ
8
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
9
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
10
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
2 ΚΕΝΑ
11
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
12
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
13
1Ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
14
2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ
1 ΚΕΝΟ
16
ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ
1 ΚΕΝΟ
17
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
1 ΚΕΝΟ
18
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
1 ΚΕΝΟ
19
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ
1 ΚΕΝΟ
20
ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
22 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ
1
3Ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ
1 ΚΕΝΟ
3
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ
1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
2
ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ
1 ΚΕΝΟ
3
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1
5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
3Ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
3
ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ
1 ΚΕΝΟ
4
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08-ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΕΝΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1
ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
1 ΚΕΝΟ
2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
3
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
1 ΚΕΝΟ
4
1Ο ΓΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
5
2Ο ΓΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
2
2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
2 ΚΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΕΝΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
2 ΚΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
1Ο ΕΠΑ.Λ ΔΙΔ/ΧΟΥ
2 ΚΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1 ΚΕΝΟ
3
2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
2Ο ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.02-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
2
1Ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2 ΚΕΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.03-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1
3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΕΝΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.03-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
2Ο ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΕΝΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
1 ΚΕΝΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΕΝ0

ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΩΝ
63

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπ/κοί  μπορούν να υποβάλουν αίτηση (η οποία δεν αποτελεί ένσταση) για διόρθωση τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων από Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. (Υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Έβρου.
Καλούνται επίσης οι εκπ/κοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, να υποβάλλουν, εάν το επιθυμούν, εκ νέου συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να κριθούν στην επόμενη διαδικασία, μέχρι την Παρασκευή 7/6/2019 και ώρα 14:00 (Για το Γραφείο 2) στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: (mail@dide.evr.sch.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Έβρου, όπου υπάρχουν σχετικές ενημερωτικές ανακοινώσεις.
Θέμα 4ο : Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Το Συμβούλιο ομόφωνα αναγνώρισε τη συνάφεια του παρακάτω μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΘΕΜΑ
1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΕΑΠ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Θέμα 5ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η παρακάτω προϋπηρεσία αναπληρωτή εκπαιδευτικού:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1
ΔΟΜΠΑΖΗ
ΦΑΝΗ
ΠΕ03
ΜΗΝΕΣ  06  ΗΜΕΡΕΣ  10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου