Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 11/6/2019

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό του συν. Καλόγερου ΓιώργουΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ 11-06-2019
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 11-06-2019, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου, με παρόντα μέλη τους :  Αποστολακούδη Στέργιο,  Λημνιό Νικόλαο, Πλακωτή Ελένη, Κουσινίδη Χάρη και Καλόγερο Γεώργιο.
Α. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Εξέταση τυχουσών ενστάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά.
2.    Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι.
3.    Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για τη χορήγηση συνάφειας αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.
4.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη.


Β. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
Θέμα 1ο : Εξέταση τυχουσών ενστάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά.
Το Συμβούλιο ομόφωνα έκανε δεκτή την αίτηση διόρθωσης του συναδέλφου, Κοσμίδη Ιορδάνη, ΠΕ84, με την οποία ζητούσε να αρθεί η τοποθέτηση της συναδέλφου, Ρούμελη Ελένης,  στην θέση Τεχνολογίας του 3ου Γυμν. Αλεξ/πολης, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 84582/Δ2/20-6-2013, οι υπεράριθμοι συνάδελφοι που ανήκουν σε ειδική κατηγορία δεν προηγούνται στην διαδικασία άρσης των υπεραριθμιών αλλά τοποθετούνται με βάση τα γενικά μόρια μετάθεσης.
Ως εκ τούτου στο 3ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης στη θέση της Τεχνολογίας τοποθετείται ο συνάδελφος, Κοσμίδης  Ιορδάνης, ΠΕ84, με σύνολο μορίων 118,82 έναντι 94,58 μορίων που έχει η συνάδελφος, Ρούμελη Ελένη, ΠΕ 83.

Θέμα 2ο : Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι.
Το Συμβούλιο ομόφωνα οριστικοποίησε τον πίνακα οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι ως κάτωθι:
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1
2ο Γυμν. Ορεστιάδας
ΠΕ01
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο Γυμνάσιο Διδ/χου
2
1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
ΠΕ06
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας
3
1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης
ΠΕ84
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
3ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
4
1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
ΠΕ83
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είχαν κριθεί ονομαστικά υπεράριθμοι παραμένουν στις οργανικές θέσεις τους.

Θέμα 3ο : Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για τη χορήγηση συνάφειας αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αναγνώρισε τη συνάφεια των παρακάτω αδιάσπαστων τίτλων σπουδών:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΤΙΤΛΟΣ
1
ΑΛΗ
ΣΕΒΙΛ
ΠΕ86
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2
ΤΖΩΡΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ88.02/ΠΕ88.05
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Θέμα 4ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αναγνώρισε τις παρακάτω προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ02
ΕΤΗ 03  ΜΗΝΕΣ 11  ΗΜΕΡΕΣ  00
2
ΚΑΣΒΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ88.01
ΕΤΗ 00  ΜΗΝΕΣ 02  ΗΜΕΡΕΣ  27
3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΕΤΗ 07  ΜΗΝΕΣ 00  ΗΜΕΡΕΣ  00
4
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ86
ΕΤΗ 00  ΜΗΝΕΣ 11  ΗΜΕΡΕΣ  18Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου