Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 7/4/2017

Συνεδρίασε σήμερα, 7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Χαραλαμπίδου, Ταταρίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών
Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες των συναδέλφων από 1/1/2016:
Φιλιππίδου Σοφία (ΠΕ02)
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος (ΠΕ02)
Πετικοπούλου Ζαφειριώ (ΠΕ02)

2. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Παπαχρήστου Θεοδώρα (ΠΕ05) τοποθετείται στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Αλή Σεβίλ (ΠΕ19)
Ζήκα Βάγια (ΠΕ02)
Καμαργιάννης Πασχάλης (ΠΕ19)
Κεφάλας Δημήτριος (ΠΕ04.02)
Σιτσανλής Ηλίας (ΠΕ04.01)
Χατζοπούλου Χρυσούλα (ΠΕ02)

4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εγκρίθηκε η αίτηση που υπέβαλε η συνάδελφος:
Αποστολοπούλου Μαρία-Βενετία (ΠΕ15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου